Moje novoročné predsavzatia, šťastných 10. / My new year resolutions, lucky 10.

Category: Fashion

Trošku neskôr, ale predsa. Potrebovala som si to dobre premyslieť. Veď keď sa nimi mám riadiť každý deň celý rok 2015, nielen si ich napísať a potom na ne hneď zabudnúť, tak to stojí za premyslenie.
1. Spomaliť. Celkovo. Workoholikom to ide veľmi ťažko, hoci to znie jednoducho.
2. Viac čítať knižky. Momentálne nestíham už dlhú dobu ani prelistovať časopisy.
3. Holiť si nohy rovnako často v zime ako aj v lete.
4. Navštíviť 15 nových miest v tomto roku, minimálne.
5. Pravidelne hádzať do keramického prasiatka drobné. Že smiešne, skúste si takto vyberať počas roka 1-2 eurovky a uvidíte na konci roka, koľko drobných vlastne máme v peňaženke každý deň. Na výlet či kabelku si takto oveľa ľahšie našetríte.
6. Poriadne pretriediť šatník od vecí, ktoré už nejakú dobu nenosím.
7. Viac sa stretávať s priateľmi.
8. Pravidelná joga.
9. Nekupovať topánky, ktoré ma tlačia.
10. ŽIŤ! A byť šťastná:-)
Dala som si ich ešte viac, ale aby sa mi podarili aspoň tieto, aj 10 je dosť. Aké ste si dali vy? Teším sa na tie vaše v komentároch.
/ Little later, but better now then at all. I had to think about them a bit. If I want to follow them all 2015, not just write them now and then forget, it worth a little thinking.
1. Slow down. In general. For workoholics it is little hard.
2. Read more books. At the moment I don ´t have even time to go through magazines.
3. Shave legs in winter same as in summer.
4. Visit at least 15 new places in this year.
5. Saving money into my ceramic piggy regularly. Sounds funny, but try put there every day 1-2 euro coins and you will see at the end of the year, how much money just in coins we do have there. For trip or new handbag you will save money much easier.
6. Get out all thing of my closet I don ´t wear a while.
7. Meeting my friends more often.
8. Yoga time for me.
9. Don ´t buy shoes don ´t fit me.
10. LIVE! And be HAPPY:-)
I have more of them, but follow at least these, it ´s enough 10. What are yours? Happy to read about them in your comments.

Yes,-this-is-the-top-of-this-place

Na obrázku mám náramky Cruciani. Kolekcia – Láska a šťastie, Štvorlístok, Happy a Ruka Fatimy so striebrom. www.cruciani.sk  / On the picture I wear Cruciani bracelets, collections – Love & Luck, Fourleaves, Happy and Hand of Fatima with silver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*